Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Archive for June 2010

Jun/10

3

Prieš tris metus: JK lietuvių gydytojų laiškas

http://dryicons.com

2007 metais šis laiškas  plačiai skelbiamas ir  komentuojamas viešojoje erdvėje. Po jo paskelbimo buvo buvo nupręsta atidėti Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdį, kuriame turėjo būti svarstoma galutinė “unikalaus” gydytojų rengimo įstatymo redakcija. 2008 metais kovo mėnesį Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos pastangų dėka pavyko patvirtinti naują rezidentūros įstatymą, kuris sudaro gerą pagrindą toliau sėkmingai vystyti Lietuvos gydytojų rengimo koncepciją. Ši istorija yra vienas iš retų pilietinės iniciatyvos pavyzdžių Lietuvos istorijoje.  Šios akcijos metu puikiai persipynė tiek asmeninės ir kolektyvinės iniciatyvos, tiek masinių informacijos priemonių palaikymas bei operatyvus  informacijos paskleidimas, tiek išeivijos lietuvių neabejingumas bei jaunųjų gydytojų noras gyventi ir dirbti kitaip.Žemiau skelbiame Jungtinės Karalystės lietuvių gydytojų atvirą laišką Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Sveikatos apsaugos ministerijai.

*******

2007 birželio 3 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministerijai

ATVIRAS JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ LAIŠKAS

Pastaruoju metu aktyviai stebime, kaip Lietuvoje sprendžiamas gydytojų rezidentų statuso klausimas. Esame labai susirūpinę dėl kai kurių institucijų išsakytų pasiūlymų ir norėtume šiuo klausimu išsakyti savo nuomonę.

Šiuo metu Seime aktyviai svarstomas pasiūlymas palikti tik nedidelę dalį valstybės išlaikomų rezidentūros vietų, o didžiąją dalį rezidentų priversti mokėti už studijas, suteikiant jiems „lengvatines paskolas“. Pasirinkus tokį kelią, būtų sukurtas beveik niekur neegzistuojantis gydytojų specialistų ugdymo modelis, pagal kurį valstybė stengtųsi kuo mažiau investuoti į specialistų rengimą, be to, jaunas žmogus būtų susaistytas finansinių įsipareigojimų.

Manome, kad tokia sistema būtų ydinga dėl kelių priežasčių:

• Pirma, toks modelis iš esmės prieštarautų geriausią specialistų rengimo patirtį įtvirtinančioms Europos medicinos specialistų sąjungos rekomendacijoms*, kurias rengė ir tvirtino visų Europos Sąjungos šalių, išskyrus Lietuvą, atstovai.

• Rezidentai jau yra gydytojai, baigę net 7-erių metų trukmės medicinos studijų ir gydomojo darbo praktikos programą. Tokios trukmės studijos ir taip yra žymiai ilgesnės nei kitų sričių specialistų, tačiau apie tai neretai pamirštama.

• Gydytojai rezidentai toliau gilina žinias ir tobulina įgūdžius, dirbdami universiteto ligoninėse. Jie atlieka realų darbą sveikatos apsaugos sistemoje – gydytojams rezidentams tenka didžiulis kasdieninio ir naktinio darbo krūvis, į kurį neatsižvelgiama ir neapmokama iš sveikatos apsaugos biudžeto.

• Žvelgiant vien iš švietimo sistemos pozicijų atrodo, kad valstybė išleidžia nemažai lėšų kvalifikuotiems specialistams rengti. Tuo tarpu jų darbu sukurta milžiniška ekonominė vertė sveikatos apsaugos sistemoje lieka sąmoningai nepastebėta ir apie tai nutylima. Vakarų Europos valstybėse, JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitur neabejojama, kad gydytojų rezidentų darbu sukurta ekonominė vertė yra nepalyginamai didesnė nei tuo pat metu vykstančio mokymo proceso išlaidos, tad reikalavimas mokėti už rezidentūrą šiuo atveju būtų tiesiog negirdėtas akibrokštas. Negana to, tokia situacija prieštarautų Europos bendrijų tarybos direktyvai 93/16/EEB, kurioje dieninės medicinos specialistų studijos prilygintos darbui, už kurį turi būti mokamas atitinkamas atlygis.

Lietuvoje patvirtinus tokį gydytojų rezidentų ugdymo modelį gydytojų emigracija dar labiau padidės ir bus pasiekta atvirkštinių rezultatų. Dėl padidėjusios finansinės naštos sveikatos apsaugos sistema neteks jaunų, gabių žmonių, kuriems bus parankiau rinktis kitas specialybes. Medicinos studentai mieliau rinksis rezidentūros programas užsienio valstybėse, kur gaus normalų atlygį ir jiems nereikės mokėti už mokslą. Tie, kas prisiims tokią finansinę naštą ir baigs rezidentūros programą Lietuvoje, taip pat bus suinteresuoti dirbti ten, kur mokamas didesnis atlygis, nes taip galės žymiai greičiau grąžinti studijų kreditus.

Šiandien tereikia vieno sprendimo – jauni specialistai turi būti prilyginti pilnateisiams sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams. Taip bus pripažintas ir įvertintas jų atliekamas darbas, išnyks klaidinga nuostata, esą rezidentūros studijos finansuojamos iš valstybės malonės.

Tobulinant medicinos specialistų rengimą reikia žvelgti ne į šiandienos politinę ar ekonominę situaciją, bet lygiuotis į geriausią medicinos specialistų rengimo patirtį. Tinkamas kvalifikuotų sveikatos apsaugos specialistų ugdymas yra ilgalaikė šalies investicija. Tuo tarpu trumparegiški ir nepamatuoti sprendimai ateityje labai skaudžiai atsilieps mums ir mūsų vaikams.

Pagarbiai,

Laura Andrulionytė

Vytautas Blažys

Giedrė Danytė

Kristina Gintalaitė

Silvija Janavičienė

Jolita Jarutienė

Modestas Jarutis

Tomas Jovaiša

Tadas Kananavičius

Vytauras Kuzinkovas

Skirmantė Povilėnaitė

Roberta Orton

Inga Skiotienė

Janina Steponavičiūtė

Saulius Šatas

Audrius Šimaitis

Eduardas Šubkovas

Gytis Šustickas

Ugnius Šukys

Rokas Tamošauskas

Vilma Užkalnienė

Aleksandras Užkalnis

Vytautas Žilinskas

Share

· · ·

Jun/10

1

Būti ar nebūti pribuvėjoms? Facebook diskusija

Nomeda Repšytė

Ginekologai turi gan ribotą fantaziją. Sprendžiant iš to, kokį ribotą kiekį frazių gimdyvių šantažavimui metų metais naudoja. Negi naujų nesugalvoja?
Kristina Grybauskaitė-Rusakovienė

Šiaip nuomonei apie ginekologus pritarčiau, pati gimdžiau be pinigų ir todėl gimdymas buvo baisiau nei baisus, pasakoti nebūčiau linkusi, nors pati medikė. Bet pas pribuvėją niekada nerekomenduočiau ir pati negimdyčiau. O dikusija čia galetų būti labai ilga ir labai plati…. Ir kiekvienas tikrai turėtų ką paskyti šia tema-dar viena opi tema po psichiatrijos. Mors šiandieninėje Lietuvoje visa medicina opi tema :), užtenka straipsnio apie medikus bet kokiu klausimu ir liaudis labai labai aktyviai ima komentuoti, paprastai neigiamai, ir netgi labai neigiamai… o gaila
Martynas Andrijevskis

Keista, bet šįsyk sutinku su Labanausku – pribuvėjos turėtų būti ir licencijuojamos, ir apmokomos. Esu tikras, kad UK namuose priimanti gimdymą pribuveja negali dirbti tik “iš pašaukimo”. O paslaugos teikimas yra organizuotas nacionaliniu mastu. Daugiau info yra siame Medical Matters podkaste: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00qplyv

Vilija Biržinienė

Nežinau, kas išdrįstų rizikuoti ir patikėti žmogaus gimimo stebuklą nelicencijuotoms ir neapmokytoms pribuvėjoms… Nebent emergency atveju.
Nomeda Repšytė

Gimdymai yra iš tų daugelio nutylimų gyvenimo dalių: kiek vienturčių yra dėl materialių ar biologinių priežasčių, o kiek jų yra vien tik dėl to, kad moterys tyliai ir kategoriškai padarė sprendimą, kad vieno pažeminimo gimdyklose yra gana? Taip pat kokia ir toliau nekorektiškai vykdomas nėštumų nutraukimas – laukiamajam susodina po kelias, dar vyrai ateina, kai turėtų būti visiškas privatumas, nes nereikia toj vietoj pašalinių akių ir papildomo streso.
Vilija Biržinienė

Manau, kad medicinos, kaip ir, beje, kitų sričių etika, estetika ir kultūra atsipindi labai jau prastą bendrą mūsų gyvenimo kultūrą ir žemai nuleistą vertybių kartelę. Gaila, bet taip yra. O kai tokia “kultūra” toleruojama itin jautriose visuomenės gyvenimo vietose, tai… Liūdnas vaizdas, tikrai.
Martynas Andrijevskis

Visiems akivaizdu, kad alga vokelyje, neteisėtas dalykas. Tačiau tai praktikuojama. Kartais ir nebyliu susitarimu su valstybe.
Kokia galybė ginekologų yra papuolę į teismus po komplikuotų gimdymų ligoninėse. Ir tai atlikdami savo pareigines instrukcijas įstatymų numatyta tvarka. Juk teisiniu požiūriu kiekvienas gimdymas namie su nelicencijuota pribuvėja prilygsta apendektomijai, kurią atlieka mėsininkas iš supermarketo. Tačiau medikų bendruomenė tyli ir kol kas visai nesuinteresuota legalizuoti tokių paslaugų. Geriau sumesti viską į vieną katilą – gimdymus GMP, taksi, lifte ar namuose. Dar viena tiksinti bomba…
Audrius Šimaitis

Diskusijose buvo iškeltas privatumo ir etikos klausimas – ir labai teisingai. Viskiškai pritariu. O siūlyčiau pradėti net nuo to, o nuo paprasčiausio privatumo ligoninėje. Pirmas įspūdis, kai atėjau pirmą dieną į Australijos ligoninę buvo PRIVATUMAS palatoje – net ir keturvietėje. Jei Lietuvoje ateini apžiūrėti paciento į palatą – tai visi kiti trys pacientai žiūri, kaip tu apžiūrinėji pacientą ir klausosi to paciento istorijos. Australijoje ir UK labai paprasta – aplink kiekvieną lovą yra užtraukiama užuolaida iš visų trijų pusių – tokiu būdu yra pasiekiamas bent jau minimalus privatumas.O dėl pribuvėjų tai aš sutinku, kad jų veikla kažkokiu būdu turi būti reglamentuota. Nors čia labai sudėtingas klausimas ta prasme, kad moteris turi teisę pasirinkti gimdymo aplinką ir žmones , kurie yra aplink ją. Iš kitos pusės vienoje iš rodos New York ligoninių vienai iš nacionalinių mažumų (neatsimenu, kokia – kažkur turiu straipsnį) ilgą laiką nebuvo leidžiama naudoti šamanų paslaugomis. Tai buvo tos nacijos nacionalinio identiteto ir jų nacionalinio mąstymo dalis, be kurios jie negalėjo gyventi. Tačiau amerikonai ilgą laiką rėmėsi tik vakarietiška mąstysenos logika. Kažkurią dieną į ligoninę atvežė patį šamanų šamaną, kuris atsisakė vakarietiško gydymo …. jis ištisai kažką būrė ir ‘užkalbinėjo dvasias’.. amerikonai netikėjo, kad jis pasveiks. Jis pasveiko. Nuo to laiko ta ligoninė leido tos nacijos atstovams šalia įprastinio gydymo dalyvauti ir šamanams. Tai istorija aprašyta New York Times – skaičiau, kai viešėjau JAV prieš pusmetį. Taigi manau, kad pribuvėjų ir šamanų negalima kategoriškai atmesti. Reikia rasti kažkokią taikaus sambūvio formą, nes kaip dažnai gyvenime tiesa būna kažkur per vidurį ….

Rasa Žemaitaitytė Ginekologai – savas klanas. Bet pribuvėjos pozicija irgi neįtikino. Kiekviena moteris turi teisę pasirinkti kur gimdyti ir gauti kvalifikuotą pagalbą. Manau, kad licenzijavus, prižiūrint pribuvėjas būtų išvengta daug skaudžių nelaimių. Tada gal būtų priežiūra ir atsakomybė. Bet vis dėl to žinodama visas komplikacijas gimdymo metu, nesiryžčiau gimdyti namie ir niekam nerekomenduočiau. Bet kurią minutę normaliausias gimdymas gali komplikuotis. Įdomu, ar pribuvėja moka gaivinti kūdikį… Ar moka įvertint grėsmę ir pan. Tarkime prireikia skubios cezario operacijos, o iki operacinės tarkim pusvalandis kelio,kai brangios minutės.

Privatumo stoka – taip, labai rimta problema. Klinikose kulminacijoje subėga daugybė žmonių: ir akušerė, ir gydytoja šalimais stovi, ir rezidentai (1 ar 2). O dar studentai ar kokie praktikantai žiopso. Bet tai universitetinė ligoninė…Nežinau kaip kituose gimdymo namuose. Aišku idealu, jei būtų tik moteris ir pribuvėja kaip būdavo. Bet tada nenoriu grįžti į viduramžius, kur šimtais mirdavo gimdyvės.

Audrius Šimaitis

Dėl pribuvėjų sutinku. Bet esminis dalykas visoje šioje situacijoje yra moters pasirinkimas. Jei ji pasirenka gimdyti namuose – kaip valstybė galėtų užtikrinti, kad tai vyktų kuo saugiau? Juk neišleisi įsakymo: “namuose gimdyti uždrausta. Visiems dalyvaujantiems gimdymo metu gresia baudžiamoji atsakomybė.”
Nomeda Repšytė

Nuostabus Vilijos pastebėjimas: ESTETIKOS visame kame ir mumyse pačiuose trūksta.
Vilija Biržinienė

Ačiū, Nomeda:). Stebiu žmones ir dažnai stebiuosi – daugeliui nė motais tie dalykai, kurie mane žeidžia. Tiesiog norisi lygio, bendravimo kultūros ir, aišku, estetikos. Rodos, taip viskas aišku – jeigu kiekvienas nors truputėlį pakylėtų vertybių kartelę ir reikalavimus pirmiausia sau, pamažu viskas pajudėtų teigiama linkme. Na, bent jau mes, manau, bandome, tiesa? Ir tai labai gerai!!
Nomeda Repšytė

Pvz., pradėtų ištiesinti parkuojant savo automobilių priekinius ratus, tik po to ropštis iš jo ir eiti savais keliais. Apskritai vairuotojai Lietuvoje kenčia nuo šlapimo pūslės problemų, nes taip bile kaip numesti automobilį įmanoma tik tada, kada gamtiniai reikalai labai spaudžia.
„Gydytoja mane apžiūrėjo ne viena, su ja buvo grupė medicinos studentų ar rezidentų, – skunde rašė nukentėjusioji. – Gydytoja, visiems girdint, ėmė moralizuoti dėl mano pasiryžimo gimdyti kūdikį, mat esu infekuota ŽIV.“ Pasak skundo autorės, gydytoja sakė, kad pasiryžusi gimdyti moteris daro nusikaltimą, ir su neslepiama ironija paklausė, kas augins jos pagimdytus vaikus. „Kai atsakiau, kad vaikus auginsiu pati, replikavo, kad nesuvokiu, kokia liga sergu, – skunde dėstė būsima gimdyvė. – O man atrodo, kad taip kalbanti medikė pati nesuvokia, kas yra ŽIV infekcija, nes ji iš anksto pasmerkia ŽIV infekuotus žmones.“

http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/uzsikretusieji-ziv-stumiami-i-uzribi.d?id=32754417

Audrius Šimaitis

Kad su grupe rezidentų ir studentų – tai čia viskas normalu. Tokie pokalbiai neturėtų būti konfidencialūs, nes jie taip pat yra mokymo proceso dalis.Tačiau visa kita labai įdomu? Manau, kad čia vėl grįžtame prie etikos ir estetikos, pokalbio kultūros.
Share

· · ·

<< Latest posts

Theme Design by devolux.nh2.me