Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Sep/10

21

Drįsti, mylėti ar tiesiog būti moterišku?

Ko šiandien labiausiai reikia Lietuvai? Publicistas Valdemaras Kukulas sako, žmonės nusivylę valdžia ir akivaizdžiai jos tarpe klestinčia korupcija. Jis teigia, kad valdžia visų pirma turi vėl atsigręžti į žmones ir bendražmogiškąsias vertybes.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat mano, kad valdžia paprasčiausiai užmiršo žmogų.

Tačiau ko reikia žmonėms, kuriuos valdo valdžioje esantys? Ir ko trūksta valdžios žmonėms, kad jie pradėtų gyventi pagal vertybes?

Siūlydamas vienam iš ligoninės vadovų projektą,  atvirai pasakiau, kad  projektas turėtų būti įgyvendinamas absoliučiai skaidriai. Jei tai būčiau pasakęs Anglijoje, į mane būtų pasižiūrėta labai keistai (kaip tau apskritai toks klausimas galėtų kilti?).

Ligoninės vadovo akyse išvydau didelę baimę. Tik tada suvokiau, kad gyvenantys korupcinėje aplinkoje ir besielgiantys pagal tuos principus, gyvena nuolatinėje baimėje. Baimė yra jų gyvenimo variklis.

O kas tai yra baimė, ir ko reikia, kad žmogus nebijotų? Rugsėjo 15 dieną ties šimaitis.lt skelbtu straipsniu “Laiškai iš dvasinio pogrindžio. Ministerijos pareigūnas” išsvystė įdomi diskusija apie drąsą ir ko reikia, kad išdrįstume būti drąsiais.

Nomeda Repšytė, aktyviai dalyvavusi diskusijoje,  teigia, kad turėtume tapti labiau moteriškais. Ką tai reiškia?

Giedrė Paunksnienė, kita diskusijos dalyvė, savo Facebook’o logo pasirinko frazę “Moterys gali viską. Moterys-mamos gali absoliučiai viską:)”.

Kaip nebūtų keista, isškyrus mane, šioje diskusijoje dalyvavo tik moterys. Beje, kaip ir paskutiniųjų dviejų šimaitis.lt skelbtų sėkmės istorijų herojės.

Tai vis dėlto kas ta drąsa?

Nomeda Repšytė Drąsa šiuo metu yra nemadinga

Audrius Šimaitis Bet juk Lietuva – tai drąsi šalis?

Nomeda Repšytė Bet dar ir šalis, kur žodis, veiksmas ir mintis nesusitinka.

Audrius Šimaitis Ką daryti?

Giedrė Paunksnienė išdrįsti 🙂

Audrius Šimaitis Ką reikia daryti, kad išdrįsti?

Nomeda Repšytė Drįst? (Koks liuks lietuviškas žodis.)

Audrius Šimaitis Jis reiškia: drįsti. drįsti, ~ta, ~o nebijoti, turėti drąsos. Ir vis dėlto, ko reikia, kad žmogus drįstų (neturėtų baimės)?

Nomeda Repšytė Kaip suprantu, tas žmogus – kaip iki dabar sako Dzūkijoj – turi būti moteriškas.

Audrius Šimaitis Labai įdomus atsakymas. Tuomet klausimas kitas: o kas žmogų daro moterišku?

Nomeda Repšytė Tai pagal tautologinę logiką: tas, kuris nebijo.

Giedrė Paunksnienė Susitaikyt su blogiausiom galimom pasekmėm ir drįst.

Nomeda Repšytė Gulaguose ir aušvicuose muziejai, kišenėj – praktiškai visas pasaulio sienas atidarantis lietuviškas ES pasas. Kokios pasekmės tokiu atveju gali pretenduoti į blogiausių galimų pasekmių statusą?

Giedrė Paunksnienė Paprastam žmogui, paprastos ir asmeninės pasekmės: atsakymas “ne”, vieša gėda, darbo netekimas, grėsmė asmeniniam saugumui…

Nomeda Repšytė Ar mes vis dar feodalizme, kad yra kažkokie paprastųjų ir nepaprastųjų luomai? 😉 Darbą susirasi ar dar geriau – susikursi, į Rymo katalikų čiauškėjimą apie gėdas, nuodėmes ir whatever else esi pagal Konstituciją visiškai laisvas nekreipt jokio dėmesio, į savigynos kursus užsirašysi. Giedre, širdele, galvojam toliau, kokios čia tos rimtosios pasekmės gali būt šiais laikais, nes išvardintos yra per slabnos.

Giedrė Paunksnienė Kiekvienam žmogui, sava baimė, savos pasekmės. Beje, o dėl ko reikia drįst?

Audrius Šimaitis priežastis man rodos yra dar kita – psichologinė. Žmonės nemoka/nenori/neišmokinti autentiškai mąstyti. Tai yra matyti įvykius, procesus, reiškinius savo akimis. Jie juos vertina taip, kaip vertina jų draugas. Jų draugas vertina, kaip vertina jo bičiulis. O bičiulis vertina taip, kaip vertina jo tėvai/broliai/seserys. Ir gaunasi tokia grandinė, kurioje niekas nesupranta, kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi. Būtent taip yra su čia svarstoma baime. Visi bijo, tačiau nežino, kodėl. Tiesiog bijoti reikia, nes bijo draugas/bičiulis/giminės. Nė vienas nusimąsto, kas būtų, jei  jis/ji nebijotų …. Jie net neįsivaizduoja, kad tokiu elgesiu/mąstymo stereotipu jie patys sau prieš akis užveria duris prieš nuostabų dvasinio/moralinio/psichologinio tobulėjimo pasaulį. O po to sako – mane kankina nerimas/ man niekas neįdomu/nematau perspektyvos/pasaulis/Lietuva be ateities …. Paprasčiausiai jie nežino/nenori žinoti, kad psichologiniame pasaulyje taip pat galioja fizikos dėsniai – jei pasirinkai baimę – teks pasirinkti ir jos pasekmes.

Audrius Šimaitis Giedre, tam, kad atsakyti į klausimą ” o dėl ko reikia drįsti” visų pirma reikia atsakyti į klausimą “o kodėl žmogus sutvertas mylėti?”. Atsakius šį klausimą, galima nesunkiai rasti atsakymą į Jūsų klausimą ….atsakius į šį klausimą, taip pat pradeda aiškėti ir Nomedos mintis apie tai, kad “drąsus žmogus – kaip iki dabar sako Dzūkijoj – turi būti moteriškas. :)”

Giedrė Paunksnienė kalbėjau ne apie priežastį, o apie objektą. Dėl ko nors geriau ir nedrįsti. 🙂

Nomeda Repšytė Nes objektas gali turėt ne tą reakciją, kurios norėjosi? Ta prasme, Giedre?

Audrius Šimaitis Ką Jūs turėjote omenyje objektu, klausdama “o dėl ko reikia drįsti”? Nejaugi šiame Jūsų klausime gali būti kažkas materialaus? Jei nieko materialaus šiame klausime nėra, tuomet reiktų klausti “o kaip neįmanoma išdrįsti?”

Nomeda Repšytė Gali būt materialaus irgi – vairuot gi pradėjau mokytis į senatvę, tai šviesoforai ir sankabos dabar bauginančiai išrodo. 🙂

Giedrė Paunksnienė Audriau, tuo klausimu norėjau pasitikslinti apie ką mes diskutuojam: “dėl ko reikia drįst?”. Vis galvodama apie tą ministerijos pareigūną ir apie ką jis kalbėjo sakydamas, kad reikia tik drąsos.

Audrius Šimaitis Gerai, tada aš išdėstysiu savo nuomonę “dėl ko reikia drįsti”, kad elgtis pagal vertybinius principus.
1. Jei tu matai, kad yra elgiamasi ne pagal vertybes, o tiksliau matai, kad yra akivaizdi korupcija, ir tyli, vadinasi, tu esi tos sistemos dalis. Arba tu turi išeiti iš tos sistemos, ir pasakyti – vokite ir toliau, bet aš nedalyvausiu tame. Arba turi ieškoti būdų, kaip kovoti su tuo. Nebūtinai iš karto ir atvirai, tačiau sistemingai, nuosekliai ir pastoviai. Kad ir šis pareigūno laiškas – tai yra konkretus veiksmas. Tikiuosi, kad šis pareigūnas tik ties tuo laišku neapsistos. Jei tu nedarai nė vieno iš šių variantų, vadinasi tu esi toks pat, kaip ir tie, kurie dalyvauja korupcinėje veikloje (net ir jei tu pats tiesiogiai tuo neužsiimi). Kitaip tariant tu esi veidmainis pats sau. Nejaugi mes tokiais norime būti? Ir dėl to verta drįsti.
2. Drįsti verta taip pat dėl to, kad toks veiksmas yra užkrečiamas lygiai taip pat, kaip ir korupcija.Išdrįsus vienam, atsiras ir daugiau. Ratas tokių plėsis. Tol, kol yra daug neišdrįstančių, tol drįstančių ir toliau vogti vis daugėja. Socialinė neteisybė vis gilėja, žmonės bėga iš Lietuvos. Argi tai nėra geras argumentas išdrįsti?
3. Drįsti taip pat verta, nes tik vertybiniai veiksmai atneša laimę ir tikrą džiaugsmą ne tik tau, bet ir aplinkiniams.

****

Paveiksliukas iš http://dryicons.com/

Print Friendly, PDF & Email
Share

· ·

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me