Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų integracija į pirminę asmens sveikatos priežiūrą

Neseniai vykusioje konferencijoje, kurioje buvo svarstomas dokumentas „Sveikatos sistemos plėtros 2010-2015 metais metmenys“, vienoje iš tolesnės sveikatos sistemos plėtros krypčių ir jų įgyvendinimo strategijoje buvo kalbama apie tai, kaip sukurti efektyvią sveikatos priežiūros organizavimo sistemą. Pirminės sveikatos priežiūros srityje visuomenės sveikatos atžvilgiu minima, kad reikia:

1.              Plėsti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų teikiamas paslaugas;

2.              Integruoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas į pirminę asmens sveikatos priežiūrą;

3.              Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Suprantu, žodžiai „plėsti“, „integruoti“, „skatinti“ skamba labai paviršutiniškai ir nekonkrečiai, bet jei įsigilinsime ir pasvarstysime, kaip tai pasiekti, pamatysime, kad viskas yra įmanoma.

Gali kilti nemažai klausimų: kaip tai pasiekti, kaip tai teisiškai įforminti, ar visuomenės sveikatos biurai turi pakankamai visuomenės sveikatos (s .sv.) stiprinimo specialistų galinčių integruoti savo paslaugas į pirminę asmens sveikatos priežiūrą, kaip paskatinti ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaigos) vadovus priimti bendradarbiauti v.sv. stiprinimo specialistus ir kaip finansuoti tokias paslaugas, bei kokia nauda tiek biurams, tiek pirminėms ASPĮ.

SIŪLAU:

Kai kurie biurai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su ASPĮ, tad norint integruoti tokias paslaugas reikią tik patobulinti bendradarbiavimo sutartį, o jei jos dar nėra – sukurti.

Siūlyčiau pradėti nuo ASPĮ vadovų informavimo, jog niekas iš jų neatims skatinamųjų lėšų už prevencinių programų vykdymą, jie toliau vykdys siuntimus diagnostinėms procedūroms ar gydytojų specialistų konsultacijai. Reikia suprasti, kad tai, ką darys v. sv. stiprinimo specialistas, nesikerta su gydytojo teikiamomis prevencinėmis paslaugomis, o tik jas papildo.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pavaldumas ir finansavimo klausimas nesikeistų: jis  teisiškai pavaldus biurui, o šio specialisto finansavimas atliekamoms paslaugoms gaunamas taip pat iš biuro lėšų.

Jei biuras yra toli nuo ASPĮ visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turėtų pagal sutartą laiką dirbti ASPĮ tik tam tikrą dalį savo darbo dienos, pvz., du kart per savaitę po 2-3 valandas. Jeigu biuras ir ASPĮ šalia, tai nėra reikalo stiprinimo specialistui eiti ten, kur daug sergančių…Užtenka tik gydytojui rekomenduoti pacientui apsilankyti pas tokį specialistą. Kai pacientas gaus gydytojo rekomendaciją nemokamai pasikonsultuoti sveikatos saugojimo klausimais su sveikatos stiprinimo specialistu, jis į tai žiūrės  palankiau, nes gydytojai yra pacientų “dievukai”. Taip yra todėl, kad biurai pradėjo veikti visai neseniai, tad įgyti žmonių pasitikėjimo dar nespėjo. Įprastai žmonės dažnai nesikreipia į biurus, nes nežino, kad tokie yra, ką jie daro, ar reikės už konsultaciją moketi ir panašiai. Tad integravus šias paslaugas tokių klausimų neliktų bei būtų populiarinama ne tik biurų veikla, bet ir pačios ASPĮ.

Taigi pacientui, bendruomenei, visuomenei būtų pagerinamas visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų paslaugų prieinamumas, atsirastų nuoseklios sveikatos politikos  formavimas, tęstinumas, didinama pačių gyventojų atsakomybė už savo pačių sveikatą, nes jie būtų daugiau informuoti. Taip pat būtų skatinamas efektyvesnis sveikatos priežiūros organizavimas, didinamas kompleksiško ir holistinio požiūrio taikymas.

****

Šimaitis.lt: tai trečiasis Ingridos Jaselskytės straipsnis apie visuomenės sveikatos specialistų integraciją.  Kitus du straipsnius galima rasti pagal šias nuorodas

Juk profilaktika nesibaigia prevencinėmis programomis
Visuomenės sveikatos priežiūros integracija pirminiu asmens sveikatos priežiūros lygiu

Print Friendly, PDF & Email
Share

· ·

1 comment

  • biurai vilniuje · 2011/03/22 at 15:58

    turiningas ir vertas demesi straipsniukas 😉 buvo isteis idomu skaityti

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me