Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Aug/10

30

Kodėl šis straipsnis yra mūsų?

Naujajame IQ. The Economist  numeryje (Rugsėjis 06) skelbiamas straipsnis “Ligos kaina, arba kaip įsigyti “Mini Cooper”? Autoriumi nurodomas Audrius Šimaitis.

Tai  yra mūsų straipsnis, nes jo idėjiniai bendraautoriai  –   Martynas Andrijevskis ir   Nomeda Repšytė.

Kartas nuo karto paskelbdavau vieną kitą straipsnį apie sveikatos apsaugą Lietuvoje. Prieš metus prasidėjusi 3R reforma davė daug peno mintims, norėjosi rašyti dažniau.  Mąsčiau, ką daryti, kad straipsniai būtų įdomesni ir geresni.

Supratau, kad būtina kritinė nuomonės iš šalies – reikėjo recenzento. Nuo to laiko pradėjau glaudžiai bendradarbiauti su Dr. Martynu Andrijevskiu,  po kurio kritinių pastabų retsykiais trumpam praeidavo noras rašyti. Tačiau kiekvieną kartą stengdavausi įsiklausyti, suprasti, ką nori pasakyti Martynas. Dar iki šiol kompiuterio archyvuose yra keli straipsnių juodraščiai – perskaitęs Martyno komentarus, jų skelbti neišdrįsau.

Po 2009 m. lapkričio mėn. vizito į Lietuvą , kai pristačiau “Vertybėmis pagrįstą reformą”, pradėjau susirašinėti su Nomeda. Mūsų diskusijos dažnai būdavo labai karštos, intensyvios. Vienas kitą tiesiog bombarduodavome įvairiomis nuomonėmis ir pasisakymais. Kartais tos nuomonės būdavo tokios aštrios, kad pagalvodavau: ar dar ilgai tversime? Gal jau greit praeis noras susirašinėti?  Noras nepraėjo, ir jis buvo abipusis.

Gmail elektroninio pašto dėžutę pradėjau  maždaug tuo pat metu. Šiuo metu joje yra 1432 gauti  laiškai. 525 laiškai iš Nomedos – daugiau nei trečdalis.  Diskutuojame ir diskutavom apie viską: sveikatos apsaugą, socialinę apsaugą, emigraciją, apie Lietuvą, įvairius moralinius/psichologinius  klausimus.

Kritinė nuomonė iš šalies ir diskusijos  skatina mąstyti plačiau, atsižvelgti į įvairius niuansus, kurių vienas niekada nepastebėsi,  suteikia platesnį horizontą, padeda lengviau išsikristalizuoti besimezgančioms  idėjoms, mintims, netvirtas nuostatas paverčia įsitikinimais, pašalina abejones. Jų dėka lengviau atrandi kelią, sugebi giliau pažvelgti ir geriau suprasti.

Pats svarbiausias rezultatas – gimsta nauja kokybinė mintis, kurios autorius nėra nė vienas iš mūsų. Tai yra bendras kūrybos produktas.

Todėl šis straipsnis yra mūsų …  Martynui ir Nomedai norėčiau nuoširdžiai padėkoti už nuostabų bendradarbiavimą, kuris dar tik prasidėjo.

Print Friendly, PDF & Email
Share

No tags

Comments are closed.

<<

>>

Theme Design by devolux.nh2.me