Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

TAG | Klaipėdos ligoninių asociacija

Oct/10

14

Mūšis dėl Klaipėdos prasideda

Sausio 15-oji diena Klaipėdai yra ypatinga. 1922 metais sausio 15-ąją lietuvių sukilėliai užėmė Klaipėdą, išvaduodami ją iš vokiečių okupacijos,  ir sudarė paliaubas su ten esančia prancūzų karine vadovybe. Sausio 19 dieną Šilutėje sušauktas visų gelbėjimo komitetų atstovų susirinkimas priėmė deklaraciją dėl Klaipėdos krašto autonomijos teisėmis prisijungimo prie Lietuvos. Lietuvos Seimas pasveikino tokį sprendimą.

Prieš 88 metus sausio 15 dieną Klaipėda  buvo išlaisvinta iš prancūzų vergovės. Gal ir simboliška, bet būtent 2010 metų sausio 15 dieną įvyko Vakarų Lietuvos pacientų, visuomenės ir medikų iniciatyvinės grupės sveikatos apsaugos reformai remti bei Klaipėdos universiteto surengta konferencija      “Kaip Vakarų Lietuva gali prisidėti prie sveikatos apsaugos reformos”.

Šį kartą aiškios fronto linijos ir matomo priešo nėra. Tas priešas ir ta fronto linija yra mūsų pačių mąstymas ir mūsų pačių elgsenos bei veiklos metodai. Ta fronto linija yra mūsų dorovinės ir moralinės vertybės.

Krizė pasaulyje ir krizė Lietuvoje parodė, kad tolimesnė pažanga ir tolimesnis ne tik mūsų, bet ir Lietuvos bei pasaulio vystymasis nėra įmanomas, jei mūsų sprendimai nebus paremti vertybėmis ir dorovinėmis nuostatomis. Nė kiek ne mažiau svarbus ir pats sprendimų priėmimo būdas bei metodai tiems sprendimams pasiekti.

Tik tada, kai yra taikomi tinkami metodai, atsiranda galimybė atsižvelgti į visas sudedamąsias proceso dalis. Tik tada žmonės, matydami kaip kruopščiai, atvirai ir skaidriai ruošiamasi tiems sprendimams,  patikės šiais sprendimais ir tik tada jie jausis esą pokyčių ir pertvarkų dalyviais. Šis pojūtis yra pagrindinė bet kokios reformos sąlyga.

Todėl 2010 sausio 15 diena įeis kaip nedidelė, bet labai svarbu pergalė kare dėl mūsų medicinos Vakarų Lietuvoje. Tą dieną mes parodėme, kad galime būti vieningi ir galime rasti kelią į priekį.

Tačiau karas tęsiasi. Mūšis dėl Klaipėdos dar nėra laimėtas. Prieš beveik devyniasdešimt metų Klaipėda buvo išvaduota iš vokiečių okupacijos ir prijungta prie Lietuvos.

Ar sugebės Klaipėda ir šį kartą išsivaduoti iš kelių žmonių, kuriems valdžia apsuko galvą ir jie pradėjo jaustis padėties viešpačiais, gudriai paspęstų pinklių?

****

Rytoj – Lietuvos radijo žurnalistės Audros Čepkauskaitės parengtas reportažas apie sveikatos sistemos pertvarką Klaipėdoje. Šį ir visus kitus įrašus Klaipėdos tema bus galima rasti naujame skyrelyje “Klaipėda”- menu viršuje.

Paveiksliukas iš http://dryicons.com/

Share

· · ·

Gerbiamas Klaipėdos mere p. Rimantai Taraškevičiau,

Visų pirma norėčiau dar sykį Jums padėkoti ne tik už suteiktą galimybę praėjusių metų gruodžio mėnesį pristatyti savo idėjas dėl Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos sveikatos apsaugos vystymo, bet ir už puikų nuotraukų rinkinį apie Klaipėdą, kuris man primena tą nuoširdžią, atvirą ir geros dvasios kupiną atmosferą susitikimo metu.

Susitikimas su p. R. Taraškevičiumi, 2009 m. gruodžio 17 d.

Nors nuo mūsų susitikimo 2009 m. gruodžio 17 dieną praėjo ne tiek daug laiko, tačiau per tą laiką Klaipėdos medicinos gyvenime buvo nemažai įvykių. Kai kuriuose iš jų aktyviai dalyvavau pats. Kitus tiesiog stebėjau ir bandžiau suvokti bei perprasti įvykių eigą ir prasmę.

2010 m. sausio 15 dieną Klaipėdoje įvyko konferencija „Kaip Vakarų Lietuva gali prisidėti prie sveikatos apsaugos reformos“. Ją organizavo Klaipėdos universitetas bei Vakarų Lietuvos pacientų, visuomenės ir medikų iniciatyvinė grupė sveikatos apsaugos reformai remti. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 gydytojų, specialistų, pacientų, Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos atstovų.

Konferencijos rezoliucijoje siūloma steigti Klaipėdos ligoninių asociaciją, kuriai vadovautų Vakarų Lietuvos medikų taryba. Tai būtų kolektyvinis valdymo modelis, kuriame harmoningai derėtų horizontalūs ir vertikalūs valdymo metodai. Apie kolektyvinius valdymo metodus, kaip apie priemonę valdymo efektyvumui gerinti, taip pat užsimena ir Sveikatos apsaugos ministerija, pristatydama reformos metmenis. Tokie metodai Lietuvoje iki šiol nebuvo diegiami.

Vasario 5 dieną parlamentarės Agnės Bilotaitės iniciatyva įvyko susitikimas su Seimo pirmininke Irena Degutiene, kuriai pristačiau konferencijos išvadas. Seimo pirmininkė pritarė trečiojo universiteto centro įkūrimo idėjai ir taip pat išreiškė mintį apie forumo-diskusijos organizavimą. Šios iniciatyvos ėmėsi parlamentarai Agnė Bilotaitė, Pranas Žeimys ir Evaldas Jurkevičius. Vasario 20 dieną kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir į Klaipėdos savivaldybę su pasiūlymu organizuoti forumą.

Gegužės mėnesį įvyko Klaipėdos savivaldybės posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas  neperduoti Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) steigėjo teisių ministerijai. Klaipėdos savivaldybė pasiūlė Klaipėdos jūrininkų ligoninę prijungti prie KUL, o Klaipėdos apskrities ligoninės (KAL) steigėjo teises perduoti savivaldybei. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerija  nesutiko su tokia pozicija ir apskrities viršininko pasiūlymu Klaipėdos apskrities ligoninės steigėjo teisės buvo perduotos ministerijai. Vėliau ši ligoninė pasivadino Respublikinės Klaipėdos ligoninės vardu, o Klaipėdos jūrininkų ligoninei suteiktas Klaipėdos ligoninės pavadinimas.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodė Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų informacija apie tai, kad jie ruošia įstatymo projektą, pagal kurį Seimui bus siūloma įgyvendinti ministerijos siūlomą ir vyriausybės patvirtintą restruktūrizacijos planą. Plano esmė – sujungti (o ne prijungti, kaip siūlo Klaipėdos savivaldybė) Klaipėdos universitetinę ir Klaipėdos ligonines, steigėjo teises perduodant ministerijai.

Viceministras G. Valiukonis teigia, kad jis nieko nėra girdėjęs apie Klaipėdos universiteto bei Vakarų Lietuvos pacientų, visuomenės ir medikų iniciatyvinės grupės sveikatos apsaugos reformai remti rengtą konferenciją, jos rezoliuciją. Jis taip pat teigia nieko negirdėjęs apie šios grupės  rugpjūčio mėnesio rezoliuciją, kuria ministerija ir savivaldybė raginama surengti viešą forumą dėl  Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos sveikatos apsaugos ateities.

Iki šiol spaudoje buvo girdėti tik įvairių suinteresuotų pusių įvairūs pareiškimai su dar įvairesnėmis nuomonėmis. Tačiau visos šios pusės nėra nė karto susitikę konstruktyviam, atviram ir viešam pokalbiui-diskusijai. Todėl kitas racionalus žingsnis turėtų būti ne svarstymas Seime, bet tokios diskusijos organizavimas. Šioje diskusijoje visos suinteresuotos pusės galės išsakyti savo pasiūlymus bei viziją, kaip geriau teikti aukščiausio lygio paslaugas Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos gyventojams.

Dėl to siūlyčiau surengti konferenciją-pasitarimą. Konferencijos pavadinimas galėtų būti toks – „Sveikatos apsaugos paslaugų teikimo Vakarų Lietuvoje vizija“. Pranešėjais siūlyčiau visų trijų suaugusiųjų ligoninių vyr. gydytojus: Joną Sąlygą, Vinsą Janušonį, Romualdą Sakalauską. Taip pat turėtų pasisakyti pacientų organizacijų atstovai, SAM atstovas, Seimo sveikatos reikalų komiteto atstovas, Vilniaus universiteto atstovas, Kauno universiteto atstovas, Klaipėdos savivaldybės atstovas, Klaipėdos universiteto rektorius, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto atstovas bei Vakarų Lietuvos pacientų, visuomenės ir medikų iniciatyvinės grupės sveikatos apsaugos reformai remti atstovas.

Tokia diskusija yra reikalinga ne tik tam, kad būtų parodyta, jog galima atvirai, skaidriai diskutuoti, bet daug svarbiau, kad pacientai, visuomenė, medikų bendruomenė matytų, jog sprendimai nėra priimami tik ministerijos, savivaldybės ar Seimo koridoriuose bei kabinetuose.

Tik skaidriai, atvirai ir viešai diskutuojant sprendimai gali būti tvarūs, tik jais pasitikės ir tikės visuomenė ir tik jie gali atnešti ilagalaikę naudą. To šiandien labai reikia ne tik Vakarų Lietuvos, bet ir visos  Lietuvos žmonėms.

Pagarbiai,

Dr. Audrius Šimaitis

*****

Nuotraukos autorė Eglė Petkutė

Share

· · · · ·

Theme Design by devolux.nh2.me