Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

TAG | L. Sidrys

Dec/09

30

Politines Nepriklausomybes dar neužtenka

Sovietų Sąjunga sugriuvo, nes supuvo iš vidaus. Lietuva netikėtai atgavo savo politinę Nepriklausomybę dėka šios suirutes. Tačiau Kovo 11-osios Lietuva yra visai kitokia negu Vasario 16-osios. Tada Lietuvą atkūrė krikščioniškoje kultū­roje išaugę neturtingi, bet darbštūs ūkininkų vaikai. Dabar­tinę Lietuvą kuria nihilistines nomenklatūros miestiečiai –biurokratai. Visuomenes irimas, kuris pakirto galingą Sovie­tų Sąjungą, tebesitęsia dabartinėje silpnoje Nepriklausomoje Lietuvoje Pažvelkime į Lietuvos individą, Šeimą, pramonę, Bažnyčią, valstybę ir spaudą.

Jaunas Lietuvos žmogus gyveno ir tebegyvena stiprioje įtampos būsenoje. Daugelis Lietuvoje serga klinikine depresija. Atmetę marksistinę ideologiją, jie nepažįsta krikščioniško tikėjimo, o vakarietišką demokratija supranta kaip savanau­dišką turto grobstymą. Visuomeninis nihilizmas ir beviltišku­mas pasireiškia alkoholizmu, nusikaltimais, savižudybėmis, kurių per paskutinius metus padidėjo 6 kartus, ypač tarp jaunų vyrų.

Pernai pirmą kartą lietuvių tautos istorijoje natūralus gimstamumas buvo mažesnis negu natūralus mirtingumas. Lietuvių tauta neteko septynių tūkstančių gyventojų. Lie­tuvių skaičius yra mažėjęs ir praeityje, bet dėl karų ar epidemijų, o ne dėl atsisakymo gimdyti. Jaunos šeimos nenori imtis atsakomybes už vaikų gimdymą ir auklėjimą. Palygin­kime lietuvių padėtį su Sarajevo miesto padėtimi. Sarajevo miestas jau dvejus metus gyvena karo stovyje, patiria kasdienius bombardavimus. Nors miesto gyventojų skaičius smarkiai sumažėjęs, nes daug yra pabėgusių, gimstamumas šiame mieste nuo praėjusių metų padvigubėjo. Tikintys mu­sulmonai tokiu būdu bando atsilaikyti prieš serbų puolimą. (more…)

Share

<< Latest posts

Theme Design by devolux.nh2.me