Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

TAG | Sveikatos apsaugios reforma

Dec/10

23

Ramūnas Likas. Serganti institucija negali pati reformuotis

Gerai žinome Parkinsono ligą, kuri paralyžiuoja žmogaus gyvenimą. Tačiau pasirodo, kad panašia liga gali sirgti ir įmonės/įstaigos/organizacijos. Ir liga ne ką mažiau klastinga. Kai perskaičiau šį Ramūno straipsnį, pagalvojau: ar daug yra Lietuvoje ligoninių, kurios neserga šia liga? Tuo pačiu šmėkštelėjo mintis – o gal Parkinsono liga serga visa Lietuvos sveikatos apsauga?

****

PARKINSONO LIGA

Pirmasis pavojaus požymis pasireiškia tuo, kad hierarchiškoje darbuotojų sistemoje atsiranda žmogus, kurio visiškas nekompetentingumas pasirinktam darbui puikiai dera su didžiausiu pavydu kitų sėkmei. Mažas kiekis nei vieno, nei kito visiškai nepavojingas, šiek tiek šių savybių turi dauguma.

Tačiau pasiekus tam tikrą koncentraciją prasideda cheminė reakcija. Dviem medžiagoms susiliejus, susidaro nauja substancija, kuri vadinasi “nekompavydžiu”. Nekompavydis pasireiškia išorės veiksmais, kai koks nors asmuo, nesusidorodamas su savo darbais, nuolat kiša nosį į svetimus reikalus ir mėgina pralįsti į vadovaujantį postą. Išvydęs šį nesėkmės ir ambicijų hibridą, specialistas palinguos galva ir tyliai tars: “Pirminė nekompavydozė”, jos simptomai visiškai akivaizdūs.

Antroji ligos stadija prasideda, kai užkrato nešiotojas šiokiu ar tokiu mastu prasiveržia į valdžią. Neretai viskas prasideda kaip tik nuo šios stadijos, nes nešiotojas išsyk įkopia į vadovaujantį postą. Sergantį nekompavydoze lengva atpažinti iš to, kaip užsispyrusiai jis pašalina gabesnius už save ir užkerta kelią tiems, kurie ateityje gali pasirodyti esą gabesni. Nesiryždamas pasakyti: “Šitas Šriftas pernelyg protingas”, jis aiškina: “Protingumo misteris Šriftas protingas, bet va, ar jis pakankamai blaiviai galvoja? Man labiau prie širdies misteris Šifras”. Nedrįsdamas tiesiai iškloti: Šitas Šriftas mane užjodė” , jis sako: “Man rodos, misteris Šifras turi daugiau sveiko proto”.

Sveikas protas – įdomi sąvoka, šiuo atveju priešinga protui; iš tikrųjų ji reiškia prielankumą rutinai. Tad m-ris Šifras nukreipiamas aukščiau, m-is Šriftas – į kokią nors prastesnę kontorą, ir pamažu administracijos etatus užima žmonės, bukesni už viršininką, direktorių ar pirmininką. Jeigu vadovas antrarūšis, jis pasitelks trečiarūšius pavaduotojus ir pasirūpins, kad, kad jų pavaldiniai būtų ketvirtos rūšies. Veikiai jie ims rimtu veidu lenktyniauti, kas bukesnis, ir žmonės dėsis dar didesni besmegeniai, negu yra iš tikrųjų.

Trečioji stadija prasideda, kai per visą įstaigą, nuo viršaus lig apačios, neaptiksi anei krislo proto. Tai ir bus komos būklė. Dabar įstaigą drąsiai galime laikyti mirusia. Ji gali ištrūnyti tokioje būklėje kokius dvidešimt metų. Ji gali tyliai subyrėti. Ji gali ir išgyti, nors tokių atvejų reta. Manytume, neįmanoma pasveikti nesigydant. Tačiau pasitaiko, ir tai visai natūralu, panašiai kaip daugelis gyvų organizmų įgyja imunitetą nuodams. Įsivaizduokime, kad įstaigą apipurškė dusto skysčiu. Kažkiek metų tikrai visa, kas gyva žūsta, tačiau galiausiai kai kurie individai įgyja imunitetą. Jie slepia savo sugebėjimus po bukiausio nerūpestingumo kauke, ir purškėjai pradeda nebepažinti gabiųjų.

Talentingas individas įveikia išorės gynybą ir pradeda kopti aukštyn. Jis šlaistosi po kambarius, plepa apie golfą, kvaišai kikena, nujoja reikalingus popierius, neatsimena vardų ir niekuo neišsiskiria iš kitų. Tik atsidūręs pačiose viršūnėse, jis nusimeta kaukę ir apsireiškia pasauliui. Viršininkai cypia iš baimės: nekenčiamos veiklos pajėgos prasiskverbė pas juos, į dramblio kaulo tvirtovę. Smūgis suduotas, liga traukiasi,  ir galimas daiktas,  kad įstaiga pasveiks per kokius dešimt metų. Tokių savaiminio pagijimo atvejų labai reta. Dažniausiai liga pereina visas stadijas ir tampa nepagydoma.

ATPAŽINIMAS

Vienas dalykas – aprašyti įsivaizduojamą židinį užkrato, apie kurį iš anksto žinome, ir visai kitas – atskleisti jį gamykloje, kareivinėse, kontoroje ar mokymo įstaigoje. Specialistas pažins nekompavydozės požymius pačioje pradinėje stadijoje. Kaip jis perprato? Jeigu tuokart yra užkrato nešiotojas, diagnozę nustatyti lengviau, bet juk jis gali atostogauti, būti komandiruotėje, bet jo kvapas sklando atmosferoje. O svarbiausia jis paliko pėdsakus vartodamas tokius posakius, kuriuos kartoja kiti. Bent kiek aukštesnės kompetencijos žmonės nepageidaujami, nes viršininkas negalėtų suvaldyti gerai dirbančios įstaigos.

Antros ligos stadijos pagrindinis simptomas, pagal kurį ji atskiriama, – tai pasitenkinimas savimi. Uždaviniai keliami nesudėtingi, ir todėl beveik viską pasiseka įvykdyti. Ligi taikinio – viso labo dešimt metrų, tad dažnai pataikoma. Direktoratas pasiekė viską, ką numatė. Panorėta – padaryta.

Trečioje stadijoje atsiranda apatija. Darbuotojai nebesilygina su kitais, jie išviso pamiršo esant kitas įstaigas.

GYDYMO PRINCIPAI

Pirmasis skelbia: serganti institucija negali pati reformuotis. Retsykiais liga išnyksta pati, kaip pati ir buvo atsiradusi, bet tai labai retas ir, specialisto akimis žiūrint, nepageidautinas atvejis. Kad ir koks būtų gydymas, jis taikomas iš išorės. Nors žmogus fiziškai ir sugeba sau pašalinti apendiksą pasinaudodamas vietine narkoze, bet gydytojai šito nemėgsta ir turi daug argumentų prieš. Juolab nerekomenduojama pačiam darytis kitokių operacijų. Negalima būti pačiam ir pacientu ir chirurgu. Reikalingas specialistas. Žinoma teks brangiai mokėti, bet šiuo atveju taupyti neapsimoka, nes tai gyvybės ar mirties klausimas.

Pagal antrąjį principą pradinę ligos stadiją galima gydyti injekcijomis, antroje kartais padeda chirurginė intervencija, o trečioji kol kas laikytina nepagydoma.

Share

· ·

Dėl stringančio uostamiesčio ligoninių restruktūrizavimo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) spalio 15-ajai planavo parengti specialiai Klaipėdai skirtą įstatymo projektą ir pateikti jį svarstyti Seimui. Terminui baigiantis, planai pasikeitė.

“Tai, kad norima parengti įstatymo projektą, prieštaraujantį Savivaldos įstatymui, dar vienas įrodymas to, kad SAM ir sveikatos politikų priimami sprendimai yra dviprasmiški ir, švelniai tariant, sunkiai suvokiami. Aš, kaip “nepaklusnus” meras, buvau kviečiamas į Vilnių “ant kilimo”. Neketinu “aklai” vykdyti nurodymų, kurie ne tik prieštarauja įstatymams, bet ir prasilenkia su logika”, – sveikatos politikų į uostamiestį paleistas strėles atgal nukreipia Klaipėdos meras R.Taraškevičius.

Prieš dvejus metus prie Klaipėdos apskrities ligoninės (dabartinės Respublikinės Klaipėdos ligoninės) buvo prijungta Klaipėdos psichiatrijos ligoninė.

“Tai – normalus žingsnis. Tačiau tai, kad šiemet Švėkšnos psichiatrijos ligoninė buvo prijungta ne prie Klaipėdos apskrities ligoninės, turinčios jau stiprią psichiatrijos bazę, o prie Jūrininkų ligoninės (dabartinės Klaipėdos ligoninės), nepaaiškinama. Kur logika? Nesuprantama ir tai, kodėl staiga buvo pakeistas Jūrininkų ligoninės pavadinimas į Klaipėdos ligoninės. Juolab kad dabar norima susigrąžinti ankstesnį pavadinimą. Negi tai yra restruktūrizacija? Ir vėl keisime blankus, antspaudus ir kt.“

„ 2007 m. kovo 8 d. Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamojo posėdžio Klaipėdos apskrityje metu buvo priimtas sprendimas, po kuriuo pasirašęs šio komiteto pirmininkas A.Matulas. 2007 m. Klaipėdos ligoninių steigėjams (Klaipėdos savivaldybei ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai) buvo rekomenduojama įsteigti Klaipėdos ligoninių asociaciją, kuri koordinuotų, kad ligoninėse nesidubliuotų paslaugos. ”

„Vakarų Lietuvos medikų ir pacientų iniciatyvinė grupė, kuri įkurta tikslu remti sveikatos reformą, siūlo steigti Klaipėdos ligoninių asociaciją. Tačiau sveikatos politikai nenori diskutuoti šia tema, nors šią iniciatyvą dr. A.Šimaitis pristatė ir SAM, ir Seimo pirmininkei”

„Klaipėdos miesto taryba priėmė sprendimą, kad neprieštarauja, jog būtų sujungtos KUL ir Klaipėdos ligoninė. Tačiau su sąlyga, kad dalininkais KUL būtume kartu – SAM ir Savivaldybė. Tačiau ministerija pareiškė, kad tam prieštarauja įstatymai. Nors tuo tarpu toks darinys jau yra. Prie Klaipėdos ligoninės (buv. Jūrininkų), kurios steigėjas yra ministerija, prijungus Palangos ligoninę, dalininke tapo ir Palangos savivaldybė. Pasirodo, kad įstatymai leidžia tai daryti.“

„Kai kuriuos sveikatos politikų pasisakymus norėčiau vertinti kaip tam tikrą šantažą. Tiesiai pasakoma: “Neatidavėte savo ligoninės ministerijai, tad prisiimkite ir finansinius įsipareigojimus”. Pareikšta, kad jeigu norite KUL, patys vykdykite rekonstrukcijas, už Savivaldybės lėšas diekite naujas technologijas ir t.t. Mūsų neklausote, tad neduosime ir investicijų. Apie ką kalbame? Savivaldybei pavaldi ligoninė lygiai taip pat įeina į nacionalinę sveikatos sistemą. Tai ne ministerijos, o visos sveikatos sistemos pinigai, skirti visiems šalies gyventojams, kartu ir tiems, kurie renkasi KUL ir joje gydosi.“

„ Buvęs sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas yra pareiškęs, kad dėl tokios reformos buvo “spaudžiamas” konservatorių. Tai viską pasako”, – pažymi Klaipėdos meras R.Taraškevičius.

****

Parengta pagal “Lietuvos sveikatoje” skelbtą žurnalistės Jūratės Mazajevos straipsnį “Nepaklusnaus” mero atsakas sveikatos politikams”

Audrius Šimaitis: nuožirdžiai dėkoju “Lietuvos sveikatos” redakcijai už leidimą naudotis medžiaga.

Share

· · ·

Theme Design by devolux.nh2.me