Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

TAG | Vitalija Kliukienė

2009 metais lapkričio 27 dieną „Reval Lietuva“ viešbutyje įvyko dr. Audriaus Šimaičio inicijuota konferencija  „Kaip toliau įgyvendinti prasidėjusią sveikatos apsaugos reformą“. Joje dalyvavo 35 dalyviai.

Tarp dalyvių buvo Prezidentės patarėja sveikatos apsaugos klausimais Aira Mečėjienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Vitalija Kliukienė, Vilniaus ir Kauno universitetų klinikų dėstytojai, Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro direktorius Žilvinas Beliauskas,  medicinos draugijų atstovai, gydytojai, išeivijos organizacijų atstovai,  jaunieji gydytojai, studentai.

Konferencijos metu dr. Audrius Šimaitis pristatė pranešimą „Vertybėmis pagrįsta reforma“. Skaitant pranešimą, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad dabartinė Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma reforma  prieštarauja visoms keturioms Europos Sąjungos rekomenduojamoms bendrosioms vertybėms, kurių pagrindu turi remtis sveikatos apsaugos sistemos Europoje. Šios bendrosios vertybės yra išdėstytos 2006 metų Europos Tarybos dokumente „Tarybos išvados dėl ES sveikatos apsaugos sistemų bendrųjų vertybių ir principų“. Šį dokumentą yra pasirašę visos Europos Sąjungos šalys, tarp jų ir Lietuva.

Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama  5R3R2V reformą (5R reiškia 5 Lietuvos regionus, kuriuose yra trijų lygių – respublikinės, regioninės ir rajoninės – ligoninės, 2V reiškia dvi valstybinio finansavimo universitetines ligonines Vilniuje ir Kaune), pažeis vieną kertinių Europos Sąjungos sveikatos sistemų principų – lygybę, nes 60% Lietuvos gyventojų (Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos regionai) nebus sudarytos vienodos sąlygos gauti universitetinio lygio paslaugas. Be to, bus beveik neįmanoma įgyvendinti ir kitos Europos Sąjungos siūlomos bendrosios vertybės – pacientų prieinamumo prie aukšto lygio paslaugų.

Taip pat bus pažeidžiamas ir solidarumo principas, nes pagal siūlomą reformą ir toliau disproporcingai stiprinamos universiteto ligoninės, o tai dar labiau padidins specialistų trūkumą regionuose dėl didelio darbo sąlygų skirtumo universiteto ir regiono ligoninėse.

Paprastas ligoninių skaičiaus mažinimas tik dar labiau susiaurins sprendimus priimančių žmonių ratą, pažeidžiant ES rekomenduojamą universalumo principą. Tai tik paskatins šiuo metu vis labiau beįsišaknijančią korupciją Lietuvos sveikatos apsaugoje.

Dr. Audriaus Šimaičio siūlomoje reformoje numatyta įgyvendinti ne tik Europos Sąjungos rekomenduojamas vertybes, bet ir gerokai išplėsti šių vertybių sąrašą.

Po pranešimo vyko konstruktyvi diskusija, kurios metu dalyviai išsakė įvairias nuomones. Vyraujanti nuomonė buvo ta, kad valdžios institucijos neįsiklauso nei į pavienių asmenų nuomones, nei į iniciatyvas, kurių būta labai daug. Dėl to šis kelias nėra produktyvus.

Buvo prieita prie bendros nuomonės siūlyti Prezidentūrai tapti tarpininku, suvedant įvairias bei priešingas nuomones išsakančias puses.

****

Paveiksliukas iš http://dryicons.com/

Share

· · · ·

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto pirmininkės Vitalijos Kliukienės iniciatyva 2010-06-18 įvyko susitikimas su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiu žinomu gydytoju ekspertu Dr. Audriumi Šimaičiu.

(informacija iš  http://www.lsdpvilnius.lt)

Susitikime dalyvavo Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, medikai. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie gydytojo sampratą šiuolaikinėje visuomenėje, gydytojo ir visuomenės santykius, šiuolaikinių medicininių paslaugų vadybą, paslaugų kokybės kontrolę, paslaugų kokybės užtikrinimo kultūrą, e-sveikatos projektų įgyvendinimą, vertybėmis pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigų reformą.

Susitikimo dalyviai Dr. Audriui Šimaičiui pateikė daug klausimų, aktyviai diskutavo. Dr. A.Šimaitis pabrėžė ypač svarbų visuomenės vaidmenį, sprendžiant sveikatos įstaigų pertvarkos ir kitus klausimus. Tik atviros diskusijos su bendruomenių nariais padės priimti kuo teisingesnius, skaidrius ir visuomenei priimtinus sprendimus. „– Sveikatos apsauga – tai sritis, kurioje negali būti skubių, vienašališkų ar  neatvirų sprendimų“ – sakė Dr. A.Šimaitis.

Sveikatos komiteto pirmininkė Vitalija Kliukienė patvirtino, jog ir toliau Sveikatos komitetas aktyviai bendradarbiaus su visais, dalyvaujančiais sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus, bus aktyviai bendradarbiaujama dalijantis gerąja patirtimi.

Share

· ·

Theme Design by devolux.nh2.me