Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Apie

Skaitydamas  straipsnius apie Lietuvos mediciną  masinės informacijos priemonėse  ir analizuodamas pranešimus  sveikatos apsaugos tema, niekaip negalėdavau atsikratyti  sunkiai  suvokiamo ir paaiškinamo tuštumos bei pilkumo jausmo.

Tik padirbėjęs Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje, supratau, kad lietuviškoje spaudoje  daugelį metų  rodoma fasadinė medicinos pusė. Kodėl  taip nutiko?

Pasidomėjau  pavardėmis tų, kurie kalba sveikatos apsaugos klausimais. Nuomonę apie medicinos padėtį  šalyje  reiškė tik ministras, keli jo padėjėjai, nedidelis vyr. gydytojų ratas ir dar keli žymūs Lietuvos medikai bei visuomeninės organizacijos.

Nejaugi tokio, gana siauro, žmonių rato nuomonė realiai atspindi visos mūsų visuomenės bei medikų bendruomenės lūkesčius? Kaip atsitiko, kad medicinos bendruomenėje atsirado tiek daug tylinčiųjų? Nejaugi jie neturi ko pasakyti?

Panaši situacija  susiklosčiusi ir daugelyje ligoninių, kur dažniausiai „teisė į žodį“ priklauso tik siauram žmonių ratui. Tačiau, jei dauguma gydytojų bei slaugytojų vienaip ar  kitaip neišsakys savo konstruktyvios  nuomonės ir dėl to nebus panaudotas jų kūrybinis potencialas, kažin ar galime tikėtis sėkmingos sveikatos apsaugos sistemos reformos?

Paklausiau savęs: o kaip tu pats? Supratau, kad  visų pirma reikia pradėti nuo savęs. Teko prisipažinti, kad iki pat išvykimo  į Australiją 2004 metais tylėjau. Tylėjau 14 metų.

Dirbdamas užjūriuose  ilgą laiką  negalėjau atsistebėti vietos  specialistų sugebėjimu ne tik apginti medikų bendruomenės  interesus, bet ir atvirai bei aiškiai reikšti savo nuomonę, nebijant atvirumo padarinių.  Stebėjau, mokiausi ir nusprendžiau: 14 metų yra labai daug. Nuo šiol nebetylėsiu. Taip gimė visi mano straipsniai.

Mano draugai ir kolegos klausė, kam aš visa tai rašau – juk niekas vis tiek nesikeis. Į šį klausimą nebuvo lengva atsakyti. Žinojau – daugiau tylėti nenoriu.

Likimas suvedė su bendraminčiais. Mums gimė mintis kurti šį tinklaraštį – jis nėra mano asmeninė iniciatyva. Tai kolektyvinė pastanga drauge eiti į priekį.

Tinklaraščio tikslas  paskatinti visus, kuriems rūpi Lietuvos medicinos ateitis, aktyviai reikšti savo nuomonę ir diskutuoti. Dalyvauti diskusijose kviečiame visus: ir piliečius, neabejingus sveikatos apsaugos padėčiai  Lietuvoje, ir pacientus, ir jaunuosius gydytojus, ir daug metų praktikuojančius gydytojus, ir valdininkus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad prie diskusijų prisijungs ir išeivijos atstovai, kurių neįkainojama gyvenimo bei darbo kitose šalyse patirtis ir pažintis su šių šalių medicinos sistemomis, galėtų tapti vienu iš kertinių akmenų kuriant tobulesnę Sveikatos apsaugos sistemą Lietuvoje.

Prasmingų ir konstruktyvių diskusijų.

Dr. Audrius Šimaitis

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.

Theme Design by devolux.nh2.me