Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Klaipėdos mūšis. Į tiesą panaši (pravdopodobnaja) ataka

Rugsėjo viduryje Lietuvos radijas transliavo laidą apie sveikatos sistemos pertvarką Klaipėdoje. Ją parengė LR žurnalistė Audra Čepkauskaitė. Pirmoji laidos dalis ankstesniame įraše. Antrojoje buvo interviu su Seimo sveikatos reikalų komiteto pirminininku Antanu Matulu.

A. BAJORŪNAITĖ.  Pone Matulai, jums žinoma ši situacija Klaipėdoje?

A. MATULAS. Daug metų žinoma ta situacija.

A. BAJORŪNAITĖ.  Išklausėte mūsų reportažą, kokias jums mintis tai sukėlė, juo labiau, kad pateikiami kitų šalių pavyzdžiai, kur reformos pakeitimai vykdomi, atsižvelgiant į visuomenės, į gyventojų apklausas, gyventųjų požiūrį, viskas turi būti išdiskutuota, iškalbėta.

A. MATULAS. Visiškai sutinku, bet vėlgi kalbama apie bendrą sistemą Lietuvoje, ir kada mes pažiūrime, kiek stacionarų lovų yra Klaipėdos krašte, pačioje Klaipėdoje ir kiek yra Aukštaitijoje, Dzūkijoje, tai mes matysime, kad beveik du kartus lovų skaičius viršija vidutinį lovų skaičių tūkstančiui gyventojų. Ir tai įvyko dėl to, kad Klaipėda turi labai jau įtakingus kelis vyriausiuosius gydytojus ir pirmiausia reikia kalbėti apie tai, kad yra labai tamprūs ryšiai, ypatingai vienos ligoninės buvusio gydytojo, buvusio ministro ryšiai su meru, su tarybos nariais ir yra mums statoma sąlyga, kad jeigu paliksite vieną vadovą, organizuosime, leisime reorganizuoti, priimsime sprendimą. Jeigu ne, jūs nieko nepadarysite. Ir vyksta kova, kada pavyzdžiui Šiauliai, Panevėžys, turi vieną ligoninę, apjungtą, naudojasi viena laboratorija, vis dėlto efektyviau naudojami ištekliai. O Klaipėda dabar turi 4 ligonines ir problema matomai čia ne dėl to, kad gaus blogesnes paslaugas, visiškai įmanoma sukurti ir universitetinį centrą, visiškai įmanoma, bet pirmiausia turi būti įvykdytas sprendimas, dabar stambios ligoninės atiduodamos ministerijoms, joms bus suteiktas prioritetas investicijoms. O pavyzdžiui Klaipėdos ligoninė, universiteto vadinama ligoninė, universitetinė, universiteto ir jūrininkų ligoninė tiesiog buvo statomos, kaip viena ligoninė, kaip filialas. Po to, taip jau įvyko, kad du vadai nesutarė, užsimūrijo tunelį, ir dabar jos egzistuoja, kaip dvi atskiros ligoninės, ir kas akivaizdu visai visuomenei, visai Lietuvos visuomenei, kad jeigu jau ir reformuot, optimizuoti, taupyti lėšas, kad nedubliuotų, nebūtų dubliuojamos paslaugos, efektyviau naudotis įranga, kad pirmiausia reikia apjungti valymą dviejų ligoninių, žmonėms nepablogės paslauga, bet pagerės.

A. MATUSAS.  Pone Matulai, iš tiesų situacija, kol kas, bent jau iš šono pasiklausius, yra paini, neaiški, argumentų turi visos pusės. Tai dabar, kieno turėtų būti tas paskutinis žodis, kad turėtų priimti galutinį sprendimą?

A. MATULAS. Manyčiau, kad vis dėlto turi atsirasti ir Klaipėdos krašto, sveikatos priežiūros įtaigose tvarka, vis dėlto turi būti vadovaujamasi Vyriausybės priimtais nutarimais, nes pagal Vyriausybės nutarimo optimizaciją, apjungimą mažesnių ligoninių arba šalia esančių, vyksta ir jau baigiasi visoje Lietuvoje. Tik Klaipėdoje niekas nevyksta, nes aš irgi buvau pasikvietęs pas save, kaip komiteto pirmininkas, į Seimą, tarp kitko ir Seimo Pirmininkės prašymu, ir Klaipėdos mero, ir įstaigų vadovus ir ministrą. Kalbama viešai, sėdint prie apskrito stalo vienaip, o pasibaigus, posėdžiui keliama sąlyga, jeigu jūs paliksite vadovą tokį, tokį, mes sutinkame, mes tą sprendimą priimsime. Ir aišku daromas begalinis spaudimas Klaipėdos politikų, Seimo nariams, politikams, ministrams ir man asmeniškai, keliolika žmonių skambino, prašė. Vieni palaiko vieną pusę, kiti palaiko kitą pusę, o kenčia visuomenė, kenčia medikai, gydytojai, kurie yra klaidinami, nes akivaizdu, kad jeigu ligoninių įstaiga lieka savivaldybės, pagal dabar nustatytą tvarką, jos negalės teikti tam tikrų paslaugų, bus apribotos investicijos. Taip, kad man atrodo visuomenė… Jau bendraujant su Klaipėdos visuomene, jau beveik supranta, beveik ir atvirai kalba, kame šuo pakastas. O šuo pakastas tame, kad įtakingi žmonės, gaunantys po dešimtys tūkstančių litų atlyginimų, labai sunkiai nori tapti pavaduotojas, arba apskritai jau įsijautę, kad yra nepakeičiami žmonės. Čia, mano manymu, didžiausia problema.

A. MATUSAS.  Pone Matulai, kokių nors svertų Vyriausybėje, ministerijoje ar Seime neturite? Ką galima padaryti?

A. MATULAS. Žinokite, diskusija vyksta apie tai, ir pasitarimai ištisai vyksta ir parlamente ir ministerijose, ir dabar nutarta Vyriausybės nutarimu, kad dvi ligoninės, esančios šalia, turi būti apjungtos, jos netgi gali būti galvojama ir kuriamos universitetinis centras. O visas 4 ligonines padaryti universitetines Klaipėdoje, visiškai neracionalu, ir neprotinga būtų, nes tokiu atveju savivaldybė neturėtų jokios ligoninės, ir tas paprastesnes paslaugas teiktų universitetinė ligoninė su daug brangesne kaina, vėlgi valstybė turi skaičiuoti išteklius, turi skaičiuoti pinigus, todėl mano manymu, tas Vyriausybės patvirtintas planas yra visiškai neblogas, tiesiog tik reikia susitarti. Ir dabar ministerija ruošia tokį sprendimą, kad bus paruoštas atskiras įstatymas, jeigu parlamentas pritars, o manau, kad turėtų pritarti, nes kitokiu atveju Šiaulių krašto žmonėms, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, pagaliau Kauno ir Vilniaus, sunku paaiškinti, kodėl Klaipėda turi 130 lovų, kada Lietuvos vidurkis mažesnėse savivaldybėse 50, o vidurkis 80 Lietuvoje lovų tūkstančiui gyventojų. Tikrai sunku paaiškinti kodėl Klaipėda įsivaizduoja, kad yra išimtinė ir gali egzistuoti Klaipėdoje 4 brangiausi aparatai, tomografai, brangiausios laboratorijos, kada visos dirba nepilnu krūviu.

A. BAJORŪNAITĖ.  Pone Matulai, kaip ir mūsų pasakojime, mes rėmėmės konkrečiai Šveicarų praktika, kurie sako, kad tokie dalykai, liečiantys kiekvieną žmogų, prieš priimant įstatymus, politinius sprendimus, labai daug kalbama su visuomenę, įtraukiamos įvairios visuomenės organizacijos, ir labai visi pasiūlymai, problemos išnarstomi konkrečiai, kaip sakė, girdėjote pasakojimą, žiniasklaidoje. Galbūt ir mūsų pasakojimas prisidės prie to, kad kuo daugiau žmonių išgirs, kaip konkrečioje vietoje, kad vyksta. Jūsų manymu, reikia ar ne, tokių viešų plačių diskusijų?

A. MATULAS. Labai reikia, ir jūsų laida, be abejo, kad prisidės, nes kiek girdėjau, ir kiti pašnekovai pasakė atvirai kai kurių minčių, kurių visuomenė nežinojo, ir aš galbūt per daug atvirai pasakiau. Tarp kitko, Klaipėdos krašto  spauda labai domisi ir labai dažnai skambina, ir rašo apie šituos dalykus, manau, kad visuomenė žino. Tiktai vėlgi, man atrodo, kad kai kuri žiniasklaida Klaipėdos, tiesiog skaitant straipsnius, ne visada gali ir patikėti. Vieną kartą atsiranda straipsnis, palaikantis vieną pusę, arba vieną asmenį, kitą kartą atsiranda straipsnis, palaikantis visiškai kitą pusę. Manau, kad mūsų visuomenė tiek brandi, tiek protinga ir supranta, kad čia pirmiausiai jų tiesiogiai neliečia, bet kad tikrai norima padaryti taip, kad būtų geriau. Dabar, vieną tyrimą galimybė, kažkokį gydymo procesą atlieka jūrininkų ligonininėje, kitą procedūrą kažkokios paslaugos jie jau negali teikti, jeigu būtų apjungta ligoninė, gal galėtų teikti be jokių papildomų siuntimų, eilių rašymo. Kai išleidžiamas žmogus, jau tada statoma į eilę, guldoma į kitą ligoninę arba kažkokį tyrimą atlikti. Tai yra tiesiog daug dalykų, kurie trukdo visuomenei dabar teikti efektingai tą pagalbą. Ir dar kartą sakau, tikrai visuomenėje reikia kalbėti ir mes pagalvosime, ką galima dar padaryti, galbūt ir išvažiuojamą posėdį padarysime, komiteto. Tarp kitko, dabar 29 d. važiuojame į „degančius“ rajonus, kur finansavimo labai sumažėjo, į Kupiškį, Ignaliną. Ir aiškinsimės, kodėl pakankamai sunkiai laikosi tos mažos ligoninės. Bet aš manau, kad šiais metais sugebėsime surengti ir išvažiuojamąjį posėdį į Klaipėdą ir pirmiausia be abejo susitiksime ne su tais pačiais vadovais, bet su visuomeninių organizacijų žmonėmis.

A. BAJORŪNAITĖ. Ačiū jums už komentarą. Tai Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas.

***

Paveiksliukas iš http://dryicons.com/

Print Friendly, PDF & Email

No comments yet.

Leave a Reply

Theme Design by devolux.nh2.me