Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Klaipėdos mūšis. Netikėta Klaipėdos mero R. Taraškevičiaus kontrataka

Dėl stringančio uostamiesčio ligoninių restruktūrizavimo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) spalio 15-ajai planavo parengti specialiai Klaipėdai skirtą įstatymo projektą ir pateikti jį svarstyti Seimui. Terminui baigiantis, planai pasikeitė.

“Tai, kad norima parengti įstatymo projektą, prieštaraujantį Savivaldos įstatymui, dar vienas įrodymas to, kad SAM ir sveikatos politikų priimami sprendimai yra dviprasmiški ir, švelniai tariant, sunkiai suvokiami. Aš, kaip “nepaklusnus” meras, buvau kviečiamas į Vilnių “ant kilimo”. Neketinu “aklai” vykdyti nurodymų, kurie ne tik prieštarauja įstatymams, bet ir prasilenkia su logika”, – sveikatos politikų į uostamiestį paleistas strėles atgal nukreipia Klaipėdos meras R.Taraškevičius.

Prieš dvejus metus prie Klaipėdos apskrities ligoninės (dabartinės Respublikinės Klaipėdos ligoninės) buvo prijungta Klaipėdos psichiatrijos ligoninė.

“Tai – normalus žingsnis. Tačiau tai, kad šiemet Švėkšnos psichiatrijos ligoninė buvo prijungta ne prie Klaipėdos apskrities ligoninės, turinčios jau stiprią psichiatrijos bazę, o prie Jūrininkų ligoninės (dabartinės Klaipėdos ligoninės), nepaaiškinama. Kur logika? Nesuprantama ir tai, kodėl staiga buvo pakeistas Jūrininkų ligoninės pavadinimas į Klaipėdos ligoninės. Juolab kad dabar norima susigrąžinti ankstesnį pavadinimą. Negi tai yra restruktūrizacija? Ir vėl keisime blankus, antspaudus ir kt.“

„ 2007 m. kovo 8 d. Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamojo posėdžio Klaipėdos apskrityje metu buvo priimtas sprendimas, po kuriuo pasirašęs šio komiteto pirmininkas A.Matulas. 2007 m. Klaipėdos ligoninių steigėjams (Klaipėdos savivaldybei ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai) buvo rekomenduojama įsteigti Klaipėdos ligoninių asociaciją, kuri koordinuotų, kad ligoninėse nesidubliuotų paslaugos. Ateityje siekiant taupyti valdymo išlaidas, spręsti kai kurių ligoninių jungimo klausimą.”

„Vakarų Lietuvos medikų ir pacientų iniciatyvinė grupė, kuri įkurta tikslu remti sveikatos reformą, siūlo steigti Klaipėdos ligoninių asociaciją. Tačiau sveikatos politikai nenori diskutuoti šia tema, nors šią iniciatyvą dr. A.Šimaitis pristatė ir SAM, ir Seimo pirmininkei”

„Klaipėdos miesto taryba priėmė sprendimą, kad neprieštarauja, jog būtų sujungtos KUL ir Klaipėdos ligoninė. Tačiau su sąlyga, kad dalininkais KUL būtume kartu – SAM ir Savivaldybė. Tačiau ministerija pareiškė, kad tam prieštarauja įstatymai. Nors tuo tarpu toks darinys jau yra. Prie Klaipėdos ligoninės (buv. Jūrininkų), kurios steigėjas yra ministerija, prijungus Palangos ligoninę, dalininke tapo ir Palangos savivaldybė. Pasirodo, kad įstatymai leidžia tai daryti.“

„Kai kuriuos sveikatos politikų pasisakymus norėčiau vertinti kaip tam tikrą šantažą. Tiesiai pasakoma: “Neatidavėte savo ligoninės ministerijai, tad prisiimkite ir finansinius įsipareigojimus”. Pareikšta, kad jeigu norite KUL, patys vykdykite rekonstrukcijas, už Savivaldybės lėšas diekite naujas technologijas ir t.t. Mūsų neklausote, tad neduosime ir investicijų. Apie ką kalbame? Savivaldybei pavaldi ligoninė lygiai taip pat įeina į nacionalinę sveikatos sistemą. Tai ne ministerijos, o visos sveikatos sistemos pinigai, skirti visiems šalies gyventojams, kartu ir tiems, kurie renkasi KUL ir joje gydosi.“

„ Buvęs sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas yra pareiškęs, kad dėl tokios reformos buvo “spaudžiamas” konservatorių. Tai viską pasako”, – pažymi Klaipėdos meras R.Taraškevičius.

****

Parengta pagal “Lietuvos sveikatoje” skelbtą žurnalistės Jūratės Mazajevos straipsnį “Nepaklusnaus” mero atsakas sveikatos politikams”

Audrius Šimaitis: nuožirdžiai dėkoju “Lietuvos sveikatos” redakcijai už leidimą naudotis medžiaga.

Print Friendly, PDF & Email

No comments yet.

Leave a Reply

Theme Design by devolux.nh2.me