Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Gyvavimo laikas. II dalis

ORGANIZACIJOS VYSTYMOSI ETAPAI

Russelas Ackoffas nustatė keturis organizacijos raidos etapus

Išgyvenimas Gyvybingumas Augimas Vystymasis
Tik ką susikūrusi organizacija turi gauti paramą iš išorės, nes ji dar nėra pakankamai stipri, kad galėtų savarankiškai egzistuoti. Nuostoliai viršija pajamas. Organizacija tik pradeda kilti, ji dar “nežinoma”. Aiškiai pasiekia ribą, kai daugiau reiškia daugiau.. Organizacija turi išmokti padaryti daugiau, turėdama mažiau. Ji jau negali daugiau plėstis, bent jau smarkiai, siūlydama savo tradicinę produkciją, paslaugas ir išlaikydama esamą organizacijos struktūrą

1.Organizacijos atsiradimas. Šiame etape daugiau klausimų negu atsakymų. Niekas nežino, kurie sprendimai yra klaidingi, vadovai mokosi iš savo klaidų. Didžiausia našta tenka asmenims ar padaliniams, tiriantiems ir plėtojantiems veiklą.

2. Organizacijos augimas. Stengiamasi įgyti kuo daugiau vartotojų, gaminti daugiau produkcijos. Svarbiausi padaliniai – realizacijos ir rinkodaros. Šiuo metu irgi daugiau klausimų negu atsakymų. Organizacijos vadovai jau turi vadybos patirtį, ir kyla pavojus pasiimti per daug kreditų. Iš vadovų reikalaujama daugiau rinkodaros ir komercijos žinių.

3. Organizacijos branda. Pasiekta tam tikra pusiausvyra. Tiksliai žinoma, kas už ką atsakingas. Visi padaliniai turi darbo rinkoje patirtį, žino užsakovų poreikius, norus. Svarbiausia – palaikymas. Egzistuoja pavojus būti nelankstiems, nereaguoti į pasikeitimus.

4. Organizacijos žlugimas. Pagrindinis tikslas – kaip nors išgyventi. Svarbiausi asmenys – finansininkai ir buhalteriai. Žlugimo priežastys gali būti: aiški nekompetencija dėl įmonės tikslų, pasitikėjimo stoka, nepakankama finansinė kontrolė, didelės išlaidos ir gaminių savikaina, nauji konkurentai, netikėti arba nenumatyti pasikeitimai.

Visos organizacijos išgyvena šiuos etapus. Kai organizacija tampa gyvybinga, visada gali kilti pavojus, jog ji vėl sugrįš į išgyvenimo etapą. Iš augimo ciklo gali netikėtai nusmukti į gyvybingumo. “Kapinės ir šiukšlių krūvos auga kasmet, tačiau jos nesivysto”. Jei norite augti ypač greitai, sulėtinkite tempą.

Mokslininkai padarė eksperimentą: paėmė varlę, įdėjo į puodą ir iš lėto pradėjo šildyti vandenį, kol jis užvirė. Kas atsitiko su varle? Ji išvirė.Po to į kitą Puodą su karštu vandeniu įmetė varlę. Ji iššoko.

Pateikiamas iš esmės universalus grafikas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad 3 etape atsirandantis kreivės išsišakojimas reiškia krizinę situaciją (nesvarbu ar prekei, valstybei, paslaugai ar organizacijai), po kurios egzistavimas gali baigtis. Tačiau tokia kritinė situacija gali susidaryti pagal du scenarijus  – iš lėto, palengva ir sunkiai pastebimai arba staigiai.

Neretai tai būna palengva susikaupusių problemų proveržis kaip šiuolaikinė finansinė krizė. Geru pavyzdžiu būtų ir nekilnojamojo turto kainų burbulas. Jei kalbėtume apie sveikatos apsaugos sistemą tai ji labai panaši į palengva virinamą varlę.

ĮMONĖS FILOSOFIJOS RAIDA

Pagal vystymosi etapus keičiasi ir įmonės, organizacijos filosofija.

Taigi verslo įmonės filosofija pagal anksčiau išdėstytus etapus taip kinta atitinkamai.

Įmonės filosofiją veikia įmonės identifikavimo fazės. Skiriamos keturios identifikavimo fazės:

  1. Įmonė identifikuojama su įmonės savininko asmenybe, su jo propaguojamomis vertybėmis ir idealais.
  2. Įmonė dažniausiai identifikuojama su vienu jos išleidžiamu, efektyviu gaminiu.
  3. Bandoma įmonę identifikuoti su norima kolektyvine įmonės dvasia ir įvaizdžiu visuomenėje.
  4. Įmonė identifikuojama plačiau, ne tik pagal jos kūrėjo idealus ir vertybes, bet ir įvertinant strateginius valdymo efektyvumo aspektus, pvz, vertybių ir idealų internacionalizavimo procesą.

Jei įmonės identifikavime svarbiausi 2 ir 3 fazės elementai, tai galima teigti, kad įmonės filosofija yra nesuformuota, įmonėje gajus nuomonių pliuralizmas, o ne aiški filosofija.

Jei kalbame apie sveikatos apsaugos sistemą tai įmonės sąvininko sampratą tereiktų pakeisti į vyr.gydytoją. Apie įmonės filosofiją dar teks kalbėti kitame kontekste tačiau, manau, buvo tikslinga paminėti jos tiesioginį ryšį su kokios nors organizacijos gyvavimo trukme.

Print Friendly, PDF & Email

No comments yet.

Leave a Reply

Theme Design by devolux.nh2.me