Šimaitis.lt | Dr. Audriaus Šimaičio tinklalapis

Reikalavimai lyderiui ir vadovui

Lyderio savybės

 • Valingas, sugebantis įveikti kliūtis siekiant tikslo
 • Užsispyręs, gali apgalvotai rizikuoti. Kantrus (pasiruošęs ilgai ir gerai atlikti vienodą, neįdomų darbą)
 • Iniciatyvus ir linkęs dirbti smulkmeniškai neprižiūrimas. Nepriklausomas
 • Psichiškai stabilus ir nesileidžia sužavimas nerealiais pasiūlymais
 • Gerai prisitaiko prie naujų sąlygų ir reikalavimų
 • Savikritiškas, blaiviai vertina ne tik savo pasiekimus, bet ir nesėkmes
 • Reiklus sau ir kitiems, sugeba pareikalauti atsiskaityti už pavestą darbą
 • Kritiškas, viliojančiuose pasiūlymuose mato silpnąsias vietas
 • Patikimas, laikosi žodžio, juo galima pasikliauti
 • Ištvermingas, gali dirbti esant perkrautam darbo grafikui
 • Imlus naujovėms, linkęs spręsti netradicinius uždavinius originaliais būdais
 • Atsparus stresams, ekstremaliose sąlygose nepraranda savitvardos ir darbingumo
 • Optimistiškas, į sunkumus žiūri kaip į būtinas ir įveikiamas kliūtis
 • Ryžtingas, gali savarankiškai ir laiku priimti sprendimus, kritiškoje situacijoje prisiimti atsakomybę
 • Sugeba keisti elgseną atsižvelgiant į sąlygas, gali ir pareikalauti, ir paskatinti

Turi derinti savyje skirtingas savybes

 • Plačiai mąstyti kartu tiksliai žinodamas sritį
 • Suprasti ir panaudoti skirtingus požiūrius, liekant ištikimam savo principams
 • Nepasiduoti svetimai įtakai ir tuo pačiu neprarasti savo šalininkų
 • Nesutikti, bet su oponentais išlaikyti gerus santykius
 • Priimti naujas idėjas, bet neužsiimti bevaisiais ieškojimais
 • Rizikuoti ir kaip galima mažiau suklysti
 • Būti mandagiu ir taktišku, išlaikant reiklumą
 • Bendravimo laipsnis – sugebėti palaikyti dalykinius santykius su žmonėmis, nepriklausomai nuo jų charakterio
 • Elgesio maniera, kad tam tikru laipsniu galima būtų prognozuoti jo poelgius
 • Dalykinės ir profesinės savybės
 • Jo potencialios galimybės ir kokiomis sąlygomis jos gali atsiskleisti

Reikalavimai bendrų (Vokietijos su kitų šalių) įmonių Vadovams


Print Friendly, PDF & Email

No comments yet.

Leave a Reply

Theme Design by devolux.nh2.me